• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
بررسی ابعاد فنی مهندسی حادثه ساختمان متروپل آبادان

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وبینار تخصصی بررسی ابعاد فنی مهندسی حادثه ساختمان متروپل آبادان را با حضور 

 

آقای دکتر حیدری - رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

آقای دکتر حمزه شکیب - سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

آقای مهندس حامد مانی فر - مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

آقای دکتر احمد خواجه عطاری - استاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

آقای دکتر وحید قربانی - مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور

خانم دکتر مهتا میرمقتدایی - عضو هیات علمی و رئیس بخش برنامه ریزی و طراحی شهری مرکز تحقیقات

خانم دکتر مریم زارعیان - عضو هیات علمی و رئیس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات

 در روز یکشنبه مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ برگزار می نماید.

 

حضور در این وبینار برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

لینک

Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami