• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
انتخاب مهندس جوان ‌سال 1400

مهندس جوان ‌سال ۱۴۰۰ آئین ارزيابی و انتخاب مهندس جوان برگزيده سال، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱برگزار و مهندس محمد فولادی از مهندسان مشاور نارگان به‌عنوان مهندس جوان سال انتخاب شد.

Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami