• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
اعضای هیئت مدیره

عضو هیئت موسسان - عضو هيئت مديره

محمدمهدی سلامت

عضو هیئت موسسان - رئيس هيئت مديره

صادق‌رضا فخری

عضو هیئت موسسان - عضو هيئت مديره

علی پورتحویلداری

مدیرعامل

مدیرعامل

شبنم افشاريان

معماری

سرپرست بخش معماری

شبنم افشاريان

مهندس معمار

بهادر گل‌پور

مهندس معمار

پیوند دوستی

مهندس معمار

نیلوفر مهرین‌فر

مهندس معمار

افسانه افشاریان

سازه

مهندس محاسب سازه

حسین حیدری شلمانی

مهندس محاسب سازه

امیر شبانی

نقشه کش سازه

داوود قدسی

نقشه کش سازه

فرهاد معماری

سیویل

مهندس سیویل

وحید باقرنژادی

تأسيسات مکانیکی

سرپرست بخش تأسيسات مكانيكی

بهروز مقامی

مهندس مکانیک

کاوه خرمی

تأسيسات الکتریکی

سرپرست بخش تأسيسات الکتریکی

امید ولی پور سلیمی

مهندس برق

مهدی بدیعی

ابزار دقیق

سرپرست بخش ابزار دقیق

رضا رضوانی

مهندس برق

علیرضا باصری

مخابرات

سرپرست بخش مخابرات

عرفان زاوشی

ایمنی

کارشناس پاره وقت بخش ایمنی

هادی صفا

نظارت کارگاهی

سرپرست دستگاه نظارت پروژه هتل نوین پلاس

سید علی حسینی

ناظر معماری پروژه تاسیسات ساحلی و دریایی پایانه جاسک

سعید عمودی اسفند آبادی

مالی - اداری

سرپرست بخش مالی

شادی افشاریان

امور اداری

نسیم رجبی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

سرپرست بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه

محمد جوادزاده

کارشناس کنترل پروژه

عزیزالله شیرازی

Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami