• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
مدیریت

عضو هیئت موسسان - مديرعامل

محمد مهدی سلامت

عضو هیئت موسسان - رئيس هيئت مديره

صادق رضا فخری

عضو هیئت موسسان - عضو هيئت مديره

علی پورتحویلداری

برنامه ریزی و کنترل پروژه

سرپرست بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه

محمد جوادزاده

کارشناس کنترل پروژه

گلنوش صالحی

معماری

سرپرست بخش معماری

شبنم افشاريان

مهندس معمار

بهادر گلپور

مهندس معمار

پیوند دوستی

مهندس معمار

نیلوفر مهرین فر

سازه

مهندس محاسب سازه

پویا فرضی

مهندس محاسب سازه

حسین حیدری شلمانی

مهندس محاسب سازه

امیر شبانی

نقشه کش سازه

امیرحسین نجفی

سیویل

مهندس سیویل

وحید باقرنژادی

تأسيسات مکانیکی

سرپرست بخش تأسيسات مكانيكی

بهروز مقامی

مهندس مکانیک

کاوه خرمی

تأسيسات الکتریکی

سرپرست بخش تأسيسات الکتریکی

امید ولی پور سلیمی

مهندس برق

مهدی بدیعی

ابزار دقیق

سرپرست بخش ابزار دقیق

رضا رضوانی

مهندس برق

علیرضا باصری

مخابرات

سرپرست بخش مخابرات

عرفان زاوشی

ایمنی

کارشناس پاره وقت بخش ایمنی

هادی صفا

نظارت کارگاهی

سرپرست دستگاه نظارت پروژه هتل نوین پلاس

سید علی حسینی

ناظر معماری پروژه تاسیسات ساحلی و دریایی پایانه جاسک

سعید عمودی اسفند آبادی

مالی - اداری

سرپرست بخش مالی

شادی افشاریان

امور اداری

نسیم رجبی

Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami