• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
اعضای هیئت مدیره

عضو هیئت موسسان - عضو هيئت مديره

محمدمهدی سلامت

عضو هیئت موسسان - رئيس هيئت مديره

صادق‌رضا فخری

عضو هیئت موسسان - عضو هيئت مديره

علی پورتحویلداری

مدیرعامل

مدیرعامل

شبنم افشاريان

معماری

سرپرست بخش معماری

شبنم افشاريان

مهندس معمار

بهادر گل‌پور

مهندس معمار

پیوند دوستی

مهندس معمار

نیلوفر مهرین‌فر

مهندس معمار

افسانه افشاریان

مهندس معمار

پرستو جال

مهندس معمار

فاطمه نظری

سازه

سرپرست بخش سازه

رضا لطفی

مهندس محاسب سازه

امیر شبانی

نقشه کش سازه

فرهاد معماری

نقشه کش سازه

داوود قدسی

سیویل

مهندس سیویل

وحید باقرنژادی

تأسيسات مکانیکی

سرپرست بخش تأسيسات مكانيكی

بهروز مقامی

مهندس مکانیک

کاوه خرمی

مهندس مکانیک

علیرضا یوسفی

تأسيسات الکتریکی

سرپرست بخش تأسيسات الکتریکی

امید ولی پور سلیمی

مهندس برق

سعید هومندنیا

ابزار دقیق

سرپرست بخش ابزار دقیق

رضا رضوانی

مهندس برق

علیرضا باصری

مخابرات

سرپرست بخش مخابرات

عرفان زاوشی

ایمنی

کارشناس پاره وقت بخش ایمنی

هادی صفا

نظارت کارگاهی

سرپرست دستگاه نظارت پروژه هتل نوین پلاس

سید علی حسینی

ناظر معماری پروژه تاسیسات ساحلی و دریایی پایانه جاسک

سعید عمودی اسفند آبادی

ناظر مهندسی مکانیک پروژه هتل نوین پلاس مشهد

کامران اشکفتی

ناظر معماری پروژه نفت ستاره خلیج فارس

مینا شمسی

مالی - اداری

سرپرست بخش مالی

شادی افشاریان

مشاور مالی

محمد روشنی

امور اداری

مهسا شکری

برنامه ریزی و کنترل پروژه

سرپرست بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه

عزیزالله شیرازی

کارشناس کنترل پروژه

مهدی بدیعی

فرآیند

سرپرست بخش فرآیند

محمد حسن شکری

Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami