• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
سرپرست بخش سازه
رضا لطفی

1 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان 

دکترای سازه دانشگاه صنعتی قم

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami