• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
مدیرعامل
شبنم افشاريان

14 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

كارشناسی ارشد مهندسی معماری - دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۳۹۳
كارشناسی مهندسی معماری - دانشگاه شهید رجايی - ۱۳۸۸ 

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami