• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
مهندس سیویل
وحید باقرنژادی

19 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

کارشناسی عمران (راهسازی) - دانشگاه علمی کاربردی تهران - ۱۳۹۴
کاردانی عمران (کارهای عمومی ساختمان) - دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران - ۱۳۸۱

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami