• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
سرپرست بخش تأسيسات مكانيكی
بهروز مقامی

5 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات – دانشگاه تهران - ۱۳۷۳

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami