• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
سرپرست بخش تأسيسات الکتریکی
امید ولی پور سلیمی

5 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

كارشناسی ارشد مهندسی برق - دانشگاه تهران - ۱۳۸۴

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami