• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
عضو هیئت موسسان - رئيس هيئت مديره
صادق‌رضا فخری

20 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

عضو هیئت موسسان - رئيس هيئت مديره
كارشناسی ارشد مهندسی عمران (سازه) - دانشگاه تهران - ۱۳۷۵
كارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه امير كبير - ۱۳۷۲

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami