• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
سرپرست بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه
عزیزالله شیرازی

5 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

کارشناس کنترل پروژه

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami