• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
سرپرست بخش مالی
شادی افشاریان

10 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

دیپلم حسابداری - هنرستان هاجر - ۱۳۸۱

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami