• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
سرپرست بخش ابزار دقیق
رضا رضوانی

13 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

كارشناسی ارشد مهندسی برق (ابزار دقیق) - دانشگاه علم و صنعت - ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی برق (مخابرات) - دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۷۵

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami