• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
سرپرست بخش مخابرات
عرفان زاوشی

2 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

سرپرست بخش مخابرات

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami