• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
کارشناس پاره وقت بخش ایمنی
هادی صفا

13 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

كارشناسی ارشد مهندسی پتروشیمی - دانشگاه تربیت مدرس - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ۱۳۸۴

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami