• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
ناظر معماری پروژه تاسیسات ساحلی و دریایی پایانه جاسک
سعید عمودی اسفند آبادی

3 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

کارشناسی ارشد معماری - دانشگاه علوم تحقیقات - ۱۳۹۲
کارشناسی معماری – موسسه آموزش عالی یزد – ۱۳۸۸

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami