• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
ناظر معماری پروژه نفت ستاره خلیج فارس
مینا شمسی

1 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

مهندس معمار

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami