• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
کارشناس کنترل پروژه
مهدی بدیعی

4 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

کارشناس کنترل پروژه

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami