• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
سرپرست بخش فرآیند
محمد حسن شکری

10 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

لیسانس مهندسی شیمی، صنایع پتروشیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ۱۳۸۱

فوق لیسانس مهندسی شیمی پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ۱۳۹۳

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami