• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
مهندس معمار
بهادر گل‌پور

11 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

كارشناسی ارشد مهندسی معماری - دانشگاه پيام نور - ۱۳۹۲
كارشناسی مهندسی معماری - دانشگاه شهيد رجايی - ۱۳۸۸
 

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami