• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
مهندس معمار
نیلوفر مهرین‌فر

6 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

کارشناسی ارشد بازسازی پس از سوانح - دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی معماری – دانشگاه صنعتی شاهرود – ۱۳۸۹

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami