• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
مهندس محاسب سازه
امیر شبانی

4 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

دکترای عمران (زلزله) - دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی - ۱۳۹۳
كارشناسی ارشد مهندسی عمران (زلزله) - دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۹۲ 
كارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت - ۱۳۹۰

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami