• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
مهندس برق
علیرضا باصری

2 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

مهندس برق

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami