• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
مهندس مکانیک
علیرضا یوسفی

12 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

کارشناسی مهندس مکانیک دانشگاه شهید رجایی تهران 1388

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami